sepsis - candidemie

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Sepsis

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

caspofungine iv oplaaddosis 70mg, 50mg 1dd

Opmerking:

Gewicht < 80kg

Neutropene en niet-neutropene patienten

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

caspofungine iv 70mg 1dd

Opmerking:

Gewicht > 80kg

Neutropene en niet-neutropene patienten

Algemene opmerkingen

  • Dagelijks bloedkweken afnemen tot negatief.
  • Initiële therapie met een echinocandine is bewezen superieur in vergelijking met fluconazol voor de behandeling van Candidemie, ongeacht de ernst van de sepsis en de fluconazol-gevoeligheid van het Candida isolaat. Bij vermoedelijk focus endophthalmitis, meningitis of urineweginfectie graag overleg met arts-microbioloog in verband met slechte penetratie van van echinocandines in deze lichaamsruimtes. Voor deze indicaties een azolpreparaat zoals fluconazol of voriconazol toevoegen afhankelijk van de verwekker totdat gevoeligheid bekend is.
  • Stabiele patienten mogen na 5 dagen of meer caspofungine worden overgezet op fluconazol po oplaaddosis 800 mg, gevolgd door 1 dd 400 mg, mits controle bloedkweken negatief, klinisch verbeterend, isolaat fluconazol gevoelig en er geen sprake is van Candida endocarditis, intravasculaire candidiasis of prothese geassocieerde candidiasis.
  • Alle intravasculaire catheters dienen te worden verwijderd of vervangen.
  • Fundoscopie wordt aanbevolen bij patienten met aanwijzingen voor een gedissemineerde infectie, visusklachten of bij patienten die niet in staat zijn om visusklachten te communiceren.
  • Behandelingsduur voor alle Candida species indien geen aanwijzingen voor strooihaarden: 2 weken na de eerste negatieve bloedkweek. Bij acute gedissemineerde candidiasis tenminste 4-8 weken, afhankelijk van resolutie van strooihaarden.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-167596.12
Bijgewerkt: 09/09/2021 - 13:11
Status: Published