Overslaan en naar de inhoud gaan

Home

Welkom bij het Antibioticaboekje van St Jansdal en Meander Medisch Centrum!

Dit antibioticaboekje is onder meer gebaseerd op de bestaande nationale evidence-based richtlijnen van het nationaal antibiotica boekje van de Stichting Werkgroep AntibioticaBeleid (SWAB) en vastgesteld in de antibioticacommissie St Jansdal-Meander na overleg met betrokken vakgroepen. Het geeft adviezen voor therapie en profylaxe van de gangbare infectieuze ziektebeelden en informatie over de belangrijkste eigenschappen van alle antimicrobiële middelen. De ziektebeelden zijn in principe gerangschikt op 'orgaansysteem'. Voor die gevallen waar dit niet het gezochte ziektebeeld oplevert, biedt de 'zoek' knop meestal wel uitkomst.

In deze nieuwe editie 3.0, gelanceerd in januari 2019, is er naast een deel voor volwassen patiënten ook een deel voor kinderen. Het kinderdeel is samengesteld door de werkgroep antibioticabeleid bij kinderen, onderdeel van de sectie pediatrische infectieziekten en immunologie (SPII) van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. U kunt van het volwassenendeel naar het kinderdeel van het boekje schakelen via de switch die linksboven te vinden is op de nieuwe website, zie voorbeeld.

Schakelen van volwassenen naar kinderen formularium

Het geformuleerde beleid is een leidraad dat voor iedere individuele patiënt apart getoetst dient te worden. Bij twijfel overleg met de arts-microbioloog / internist – infectioloog. De inhoud is constant aan verandering onderhevig en zal indien nodig worden aangepast. Graag nodigen we u uit om hierin mee te denken.

Het antibioticaboekje is geoptimaliseerd voor desktop computers en smartphones zoals iPhone en Android devices.

Eventuele suggesties voor aanpassingen kunt u sturen aan: ateam@meandermc.nl

 

Namens de Antibioticacommissie St Jansdal-Meander,

Elsbeth Nagtegaal, ziekenhuisapotheker Meander MC
Rocío Ramos Díaz, arts-microbioloog Meander MC / St Jansdal
Eefje Jong, internist-infectioloog Meander MC
Damian Melles, arts-microbioloog Meander MC / St Jansdal
Koen van Rhee, ziekenhuisapotheker St Jansdal