Overslaan en naar de inhoud gaan

influenza

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Geen opname

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

oseltamivir po 75mg 2dd 5 dagen

Opmerking:

Indien risicogroep* en <48 uur symptomen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij ziekenhuisopname

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

oseltamivir po 75mg 2dd 5 dagen

Opmerking:

Indien orale toediening niet mogelijk of bij oseltamivir resistentie: zanamivir iv

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij IC opname

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

oseltamivir po 75mg 2dd minimaal 5 dagen

Opmerking:

Indien orale toediening niet mogelijk of bij oseltamivir resistentie: zanamivir iv.

Algemene opmerkingen

 • *Tot de risicogroep behoren:

  • ouderen > 60 jaar
  • zwangeren
  • mensen met chronische ziekte (maligniteit, obesitas, longaandoeningen)
  • mensen met verminderde afweer en/of gebruik van immunosuppressiva
 • Behandeling verkort symptomen met een dag en verlaagt mogelijk de kans op complicaties zoals mortaliteit, bacteriële pneumonie en sepsis. Ook voor volwassenen die niet tot de risicogroep behoren kan behandeling overwogen worden < 48 uur na start symptomen.
 • Beëindig empirische oseltamivir behandeling indien de PCR voor influenza A virus en influenza B virus negatief zijn.
 • Effecten worden gezien in retrospectieve observationele studies. Daarom formuleert de richtlijn de adviezen steeds als ‘overweeg’.

Diagnostiek naar invasieve aspergillose bij IC patiënten

Flowchart

(*): Triazool monotherapie: voriconazol (isavuconazol bij contra-indicatie voor voriconazol).

(&): Met name bij immuungecompromitteerde patiënten kan ook gekozen worden voor profylaxe met een triazool ter preventie van late IAPA.

(#): Klinisch respiratoire verslechtering die plaatsvindt ondanks optimale behandeling van de Influenza pneumonie en zonder duidelijke alternatieve verklaring voor die achteruitgang -zoals atelactase, pleuravocht / empyeem, fibrosering, etc.

Indien bronchoscopie verdacht voor fungale tracheobronchitis OF galactomannan op BAL of serum >0.8 OF Aspergillus BAL kweek positief: 2e antifungaal middel toevoegen in afwachting van resistentiebepaling (en bij tracheobronchitis tevens vernevelen met liposomaal amfotericine B), zie ook  aspergillose

NB: Bij niet-geïntubeerde patiënten kan er op klinische gronden voor gekozen worden om geen bronchoscopie met BAL te verrichten. In dat geval wordt aanbevolen om geen profylaxe te starten, maar in elk geval serum galactomannan te bepalen en indien verkregen sputum te onderzoeken middels microscopie en kweek.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-206191.10
Bijgewerkt: 02/22/2023 - 19:58
Status: Published