Overslaan en naar de inhoud gaan

influenza

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Geen opname

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

oseltamivir po 75mg 2dd 5 dagen

Opmerking:

Indien risicogroep* en <48 uur symptomen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij ziekenhuisopname

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

oseltamivir po 75mg 2dd 5 dagen

Opmerking:

Indien orale toediening niet mogelijk of bij oseltamivir resistentie: zanamivir iv

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij IC opname

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

oseltamivir po 75mg 2dd minimaal 5 dagen

Opmerking:

Indien orale toediening niet mogelijk of bij oseltamivir resistentie: zanamivir iv.

Algemene opmerkingen

 • *Tot de risicogroep behoren:
  • ouderen > 60 jaar
  • zwangeren
  • mensen met chronische ziekte (maligniteit, obesitas, longaandoeningen)
  • mensen met verminderde afweer en/of gebruik van immunosuppressiva
 • Behandeling verkort symptomen met een dag en verlaagt mogelijk de kans op complicaties zoals mortaliteit, bacteriële pneumonie en sepsis. Ook voor volwassenen die niet tot de risicogroep behoren kan behandeling overwogen worden < 48 uur na start symptomen.
 • Beëindig empirische oseltamivir behandeling indien de PCR voor influenza A virus en influenza B virus negatief zijn.
 • Effecten worden gezien in retrospectieve observationele studies. Daarom formuleert de richtlijn de adviezen steeds als ‘overweeg’.

Diagnostiek naar invasieve aspergillose bij IC patiënten

 1. Bepaal bij IC patiënten met aangetoonde influenza galactomannan in serum. Het wordt aanbevolen tevens een bronchoscopie met BAL te verrichten (galactomannan en schimmelkweek) als er ook sprake is van radiologische pulmonale afwijkingen. Start antifungale behandeling als er sprake is van tracheobronchitis, een positieve serum galactomannan of een positieve BAL galactomannan (index ≥0.8). Indien negatief, diagnostiek herhalen bij respiratoire complicaties/klinische verslechtering of bij groei van Aspergillus in kweken van respiratoir materiaal.
 2. Bepaal bij IC patiënten met Aspergillus in een kweek van respiratoir materiaal, die radiologische pulmonale afwijkingen hebben en risicofactoren voor IC-gerelateerde aspergillose (corticosteroidgebruik, COPD, sepsis of klassieke EORTC/MSG risicofactoren voor aspergillose) galactomannan in serum en BAL vloeistof. Start antifungale therapie bij een positieve galactomannan in serum en/of BAL.
 3. Bepaal bij IC patiënten met klinisch relevante onverklaarde radiologische pulmonale afwijkingen en risicofactoren voor IC-gerelateerde aspergillose (corticosteroidgebruik, COPD, sepsis of klassieke EORTC/MSG risicofactoren voor aspergillose) galactomannan in serum en BAL vloeistof. Start antifungale therapie bij een positieve galactomannan in serum en/of BAL zonder andere verklaring voor de afwijkingen.

         NB: Bij niet-geïntubeerde patiënten kan er op klinische gronden voor gekozen worden om geen bronchoscopie met BAL te verrichten.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-206191.7
Bijgewerkt: 06/13/2022 - 16:33
Status: Published