Overslaan en naar de inhoud gaan

Contact met invasieve infectie Neisseria meningitidis (meningokokken)

Algemene opmerkingen

Voor chemoprofylaxe komen in aanmerking:

 • Huisgenoten (gezinsleden en anderen die gezamelijk met de index een huishouden deelden) in de 7 dagen voor het ziek worden van de index;
 • Zeer nauwe contacten. Dit zijn personen die gedurende 7 dagen voor het ziek worden van de index:
  • Een of meerdere keren hebben geslapen in dezelfde ruimte als de index of 
  • In totaal langer dan 4 uur intensief contact hebben gehad met de index in hetzelfde huishouden. 

Voorbeelden hiervan zijn mensen die leven of slapen in hetzelfde huishouden als de index, bijvoorbeeld de oppas, logerende vriend(innet)jes. Maar ook personen die een slaapzaal/slaapcabine van een tent deelden met de index; 

 • de patient voor ontslag uit het ziekenhuis, tenzij deze behandeld is met een antibioticum dat ook het dragerschap bestrijdt, zoals ceftriaxon of ciprofloxacine. 
 • hulpverleners na mond-op-mondbeademing of daarmee vergelijkbare contacten.

Chemoprofylaxe is niet noodzakelijk voor de volgende groepen (tenzij al gedefinieerd als zeer nauw contact van de index):

 • kinderen die naar hetzelfde kinderdagverblijf dan wel peuterspeelzaal gaan;
 • studenten, leerlingen of leerkrachten van dezelfde groep of school als de index;
 • vrienden of collega's van de index;
 • bewoners van zorgcentra;
 • personen die algemeen sociaal contact hebben met de index (inclusief een vluchtige begroetingskus); 
 • personen die voedsel, drankjes of een sigaret gedeeld hebben met de index (ECDC, 5);
 • personen die bij de index in dezelfde auto, bus, trein of vliegtuig zaten;
 • personen die contact hadden met de index na het overlijden.
 • Bij mensen met een verhoogd risico op meningokokken ziekte (zie 6.1) dient een individuele risico inschatting gemaakt te worden.

Profylaxe bij contacten te starten binnen 24 uur na het begin van de eerste ziekteverschijnselen van het indexgeval. Profylaxe kan ook later gegeven worden, maar heeft vanaf 4 weken nadat de diagnose gesteld is geen zin meer.

Keuze profylaxe:

 • Rifampicine, ciprofloxacine en ceftriaxon zijn wat betreft effectiviteit gelijkwaardige alternatieven als chemoprofylaxe.
 • Op grond van gebruiksgemak en lage resistentieontwikkeling lijkt ciprofloxacine het gunstigste profiel te hebben bij personen vanaf 16 jaar oud.
 • Voor kinderen tot 16 jaar geldt: overleg met kinderarts.
 • In de zwangerschap heeft ceftriaxon de voorkeur.

Doseringen:

 • ciprofloxacine: volwassenen en kinderen boven 15 jaar: éénmalig 500 mg per os. kinderen tot 16 jaar: uitsluitend na overleg met kinderarts.
 • rifampicine gedurende twee dagen: volwassenen en kinderen boven 12 jaar: 2x daags 600 mg per os. kinderen tot 12 jaar: zie Kinderformularium.
 • ceftriaxon: volwassenen, zwangeren en kinderen boven 15 jaar: éénmalig 250 mg intramusculair. kinderen tot 16 jaar: zie Kinderformularium.

Bronnen

 1. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/meningokokken-meningitis-en-sepsis

  LCI richtlijn Meningokokken-meningitis en -sepsis

Categorie
Metadata

Swab vid: G-217697.3
Bijgewerkt: 09/06/2021 - 17:31
Status: Published