vaatchirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking: carotischirurgie: geen profylaxe
Medicatie:

cefazoline iv 2g eenmalig

Opmerking:

aortaprothesen, perifere bypass (liesincisie)

Medicatie:

cefazoline iv 2g eenmalig

Opmerking:

amputatie

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij allergie voor penicilline

Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Zie boven.

Geen contra-indicatie voor cefazoline.

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij allergie voor cefazoline

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv 15mg/kg 2dd 1 dag

of

clindamycine iv 600mg eenmalig

Opmerking:

1 gift vancomycine tot 2 uur voorafgaand aan de huidincisie. Tweede gift vancomycine 12 uur na eerste gift. 

Algemene opmerkingen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-388149.5
Bijgewerkt: 06/04/2021 - 10:30
Status: Published