Overslaan en naar de inhoud gaan

thoraxchirurgie

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefazoline iv 2g

Opmerking:

hartoperaties (CABG, kleppen)

Medicatie:

cefazoline iv 2g eenmalig

Opmerking:

implantatie pacemaker, ICD

Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg eenmalig

Opmerking:

longchirurgie

≥ 18 jaar

Indicaties: Allergie voor penicilline

Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Zie boven

Geen contra-indicatie voor cefazoline of cefuroxim

≥ 18 jaar

Indicaties: sterk vermoeden op- of bewezen cefalosporine-allergie of een eerdere ernstige 'delayed type' allergie op een ß-lactam antibioticum

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

vancomycine iv 1g eenmalig

Opmerking:

hartoperatie, implantatie ICD of pacemaker

Algemene opmerkingen

  • hartoperaties: profylaxe peroperatief te herhalen bij > 1500 ml bloedverlies of wanneer ingreep > 4 uur duurt (c.q. langer dan 2 x de halfwaardetijd van het betreffende antibioticum). In het geval van cefazoline: vervolgdosis van 1 gram indien de verwachte resterende operatieduur 3 uur of minder is; is deze verwachting er niet, een vervolgdosis van wederom 2 gram cefazoline.
  • hartoperaties: cefazoline (of vancomycine/clindamycine) iv tot maximaal 24 uur postoperatief. Dat betekent 2 g cefazoline preoperatief, gevolgd door 1 g na 8 uur en 1 g na 16 uur.
  • hartoperaties en implantatie pacemaker/ICD: bij bekende S. aureus-dragers wordt aangeraden voor te behandelen met mupirocine-neuszalf.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463655.4
Bijgewerkt: 11/14/2023 - 16:51
Status: Published