Overslaan en naar de inhoud gaan

Coronavirus (SARS-CoV-2, COVID-19)

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Bewezen SARS-CoV-2 infectie, Bij milde klachten, Geen opname

Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Geen medicamenteuze behandeling

Empirische antibiotische therapie

Klik hier voor het NHG advies

Klik hier voor het Verenso advies

 

Indien risicofactoren voor fataal beloop COVID-19

Zie NHG advies rondom inhalatiecorticosteroïden

Evt. ambulante empirische behandeling met monoklonale antistoftherapie#

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij hoge verdenking of bewezen SARS-CoV-2 infectie, Matig-ernstig, Bij ziekenhuisopname en extra zuurstoftoediening noodzakelijk

Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Dexamethason 6 mg 1 dd i.v. of p.o. gedurende maximaal 10 dagen op geleide van klinisch beloop.

Starten van dexamethason met name bij patiënten met symptomen langer dan 7 dagen.

 

IL-6 remmers

tocilizumab 600 mg eenmalig i.v. of sarilumab 400 mg eenmalig i.v. 

 

Bij patiënten die zijn: 

Gestart met dexamethason

EN een CRP ≥75 mg/ml hebben

EN persisterend respiratoir verslechteren zodanig dat er noodzaak is tot zuurstofsuppletie via een venturimasker (≥6 L O2), non-rebreathing masker, NIV of high flow nasal oxygen  (optiflow)

EN bij wie de COVID-19 geïnduceerde longinflammatie hiervoor de meest aannemelijke verklaring is (niet b.v.: longembolieën).

≥ 18 jaar

Indicaties: Bij hoge verdenking of bewezen SARS-CoV-2 infectie, Bij IC opname, Zeer ernstig

Prioriteit Medicatie Opmerking
Opmerking:

Aandacht voor optimale supportieve zorg is noodzakelijk.

Dexamethason 6 mg 1dd i.v. of per os gedurende maximaal 10 dagen op geleide van het klinisch beloop.

Met eventueel toegevoegd: 

 

IL-6 remmer

tocilizumab 600 mg eenmalig i.v. of sarilumab 400 mg eenmalig i.v. 

binnen 24u na start optiflow, non-invasieve beademing of mechanische beademing) op de ICU

Algemene opmerkingen

 • Monoklonale antistoffen (sotrovimab)
  • SARS-CoV2 Omikron variant BA.2 is dominant geworden. Tegen deze stam zijn de huidige monoklonale antistoffen (sotromivab) niet effectief.
  • Op individuele basis kan van bovenstaand advies worden afgeweken bij:
   • patiënten die SARS-CoV-2 PCR positief zijn
   • en geen SARS-CoV-2 antistoffen (negatieve serologie)
   • en een zeer hoog-risico op een ernstig beloop#
   • en een aangetoonde infectie hebben met de BA.1 variant
  • Indien aan alle voorwaarden voldaan wordt, geef dan eenmalig sotrovimab 500 mg i.v. 
  • Vermeld duidelijk in het EPD dat patiënt is voorgelicht over toedoening van een niet-geregistreerd geneesmiddel en leg informed consent vast in het EPD
  • #https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/immuungecompromitteerden
 • *IL-6 remmer (tocilizumab, sarilumab)
  • Voorzichtigheid met het toedienen is geboden bij patiënten bekend met ernstige immuunsuppressie en/of recent gebruik van immuunsuppressiva; ALAT >5x bovengrens van normaal; hoog risico op gastro-intestinale bloeding; een ongecontroleerde, ernstige bacteriële, fungale of non-SARS-CoV-2 virale infectie; absoluut neutrofielen aantal <0.5 x 10e9/L; trombocyten <50 x 10e9/L
 • Zwangeren
  • Geef bij zwangeren 2dd 100 mg hydrocortison intraveneus (let op: zonder benzylalcohol als oplosmiddel) in plaats van dexamethason, tenzij er sprake is van dreigende partus prematurus of een hoog risico op sectio voor de a terme periode wanneer dexamethason geïndiceerd kan zijn t.b.v. foetale longrijping.
  • Tocilizumab is het eerste keus middel voor de behandeling van COVID-19 positieve zwangere of lacterende vrouwen indien zij volgens de SWAB leidraad voor anti-IL-6 therapie in aanmerking komen.  Als tocilizumab niet beschikbaar is, kan overwogen worden om sarilumab te geven. Echter, de ervaring met sarilumab gebruik in de zwangerschap is zeer beperkt. Informed consent voor behandeling met tocilizumab of sarilumab dient besproken en genoteerd te worden in het dossier, omdat het geen geregistreerde behandeling betreft.
  • Breng in alle gevallen de gynaecoloog op de hoogte van de opname en overleg vooraf over de voorgestelde behandeling
 • Een overzicht van lopende studies is terug te vinden op de website van de FMS.

Bronnen

Categorie
Metadata

Swab vid: G-500673.4
Bijgewerkt: 04/14/2022 - 12:18
Status: Published