Overslaan en naar de inhoud gaan

leverabces

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

cefuroxim iv 1500mg 3dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerking:

Iv orale switch opgeleide van kweken en switch criteria.

Zie opmerkingen.

Algemene opmerkingen

Iv orale switch

  • Overleg met arts-microbioloog en/of internist-infectioloog.
  • Duur van het intraveneus gegeven antibioticum minimaal 5-7 dagen. Vervolgens per patiënt beoordelen of er een switch naar een oraal antibioticum gemaakt kan worden, oa gebaseerd op switch criteria, of er een antibioticum met goede biologische beschikbaarheid is (o.b.v. antibiogram gekweekte verwekker) en bij goede drainage. Orale antibiotica met goede penetratie in een leverabces zijn oa ciprofloxacine, levofloxacine, cotrimoxazol, metronidazol en clindamycine. 
  • Wees alert op het optreden van perifere neuropathie bij langdurig gebruik van metronidazol (>4 weken).
  • Indien na 5-7 dagen geen switch naar een oraal antibioticum gemaakt kan worden,dan intraveneus antibioticum gedurende 14 dagen continueren en vervolgens opnieuw overwegen of er een switch naar per os gemaakt kan worden. Beoordeling obv klinische respons, ontstekingsparameters, drainage abces en beeldvorming.

Behandelduur

  • Totale behandelduur minimaal 4-6 weken

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-217778.11
Bijgewerkt: 02/05/2024 - 13:39
Status: Published